‹ Proč darovat

Finanční náhrada za darování krevní plazmy

Navýšená finanční náhrada - Europlasma

Finanční náhrada za úspěšný odběr je 900 Kč

Za každý úspěšný odběr získá dárce krevní plazmy finanční náhradu nákladů ve výši 900 Kč*. Její podstatou je finančně nahradit dárci čas, který strávil při návštěvě dárcovského centra. Výše finanční náhrady za darování krevní plazmy může dosáhnout až 23 400 Kč ročně, přičemž záleží na četnosti darování. Darovat krevní plazmu lze v intervalu 1x za 14 dní.

1
den

900 Kč

Finanční náhrada za darování

  • 1x 900 Kč = 900 Kč*

1
měsíc

1 800 Kč

Finanční náhrada za darování

  • 2x 900 Kč = 1 800 Kč*

Povolená frekvence darování

  • 1x za 14 dní = 2x/měsíc

1
rok

23 400 Kč

Finanční náhrada za darování

  • 26x 900 Kč = 23 400 Kč*

Povolená frekvence darování

  • 1x za 14 dní = 26x/rok

Registrace nového dárce

 

Další benefity našich dárců:

* Dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených so odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

Dárce získává dárce

Program slev a výhod pro dárce

Věrnostní program pro pravidelné dárce

Časté otázky

Z jakého důvodu je na odběrovém sále chladno?

Teplota na odběrovém sále se udržuje kolem 20°C záměrně.
Při vyšší okolní teplotě dochází k rozšíření cév a zvyšuje se riziko náhlého poklesu krevního tlaku, slabosti a ztráty vědomí.

Více

Proč je po odběru plazmy podáván ohřátý fyziologický roztok?

Fyziologický roztok se po odběru podává k doplnění objemu krve a udržení optimální krevního tlaku.
Roztok je aplikován ohřátý na tělesnou teplotu. Ohříváním roztoku zvyšujeme komfort dárce po odběru.

Více

Proč je nutné pít při odběru krevní plazmy?

Doplňování tekutin formou nápojů je i v průběhu odběru plazmy důležité, aby nedošlo k náhlému poklesu krevního tlaku s projevy slabosti a ztráty vědomí. Pro naše dárce máme v obou našich centrech v nabídce širokou škálu nápojů, ze které si každý dárce může vybrat podle své chutě.

Více

Mohu se při darování plazmy nakazit (např. žloutenkou)?

Hygiena je při darování plazmy základní požadavek.
K odběru plazmy používáme výlučně jednorázové sterilní sety. Krev i plazma protékají pouze tímto uzavřeným sterilním systémem na jedno použití a nedostanou se do kontaktu s okolím. Není tedy možné přijít do kontaktu s cizí krví či jakýmkoliv jiným biologickým materiálem. Dárce, ani jeho krev se nikdy nedostane do styku s krví jiného dárce. Tím je vyloučen eventuelní přenos choroboplodných zárodků.

Více

Jak často lze darovat krevní plazmu?

Odběr je možný jednou za 14 dní.

Více

Co se stane s plazmou po jejím odběru?

Plazma je používána k výrobě životně důležitých léků.
Po odběru se šokově hluboce zmrazí a čekáme na výskledky vyšetření (žloutenky A,B,C, HIV, syphilis, a parvovirus B19). Pokud jsou výsledky negativní, plazmu balíme a odvážíme do továrny k dalšímu zpracování.

Více

Jaké je využití krevní plazmy?

Vaše plazma bude využitá výhradně k výrobě nenahraditelných léčiv. Ve farmaceutických továrnách se zpracovává ve frakcionačních kotlech o objemech až 10 tisíc litrů. Různými fyzikálně chemickými postupy se izolují jednotlivé frakce proteinů – albuminy, globuliny a koagulační faktory. Ty se dále čistí a koncentrují až do formy konečného léčiva.

Více

Může být darování krevní plazmy škodlivé?

V případě, že jste nám nic o svém zdravotním stavu nic nezamlčel a dodržujete doporučenou životosprávu vám darování plazmy nemůže ublížit.

Více

Podle čeho se určuje množství odebrané plazmy?

Množství odebrané plazmy je dané váhou dárce.

Více

Je povolené cvičení po darování krevní plazmy?

Lehké sportování za vice hodin po odběru vám sice nezakazujeme, ale určité riziko komplikaci tady je. Záleží hodně i na druhu aktivity, zatěžování organizmu a odběrové paže. Při nepřiměřené zátěži by se vám mohlo udělat slabo a mohl by přijít i kolaps. Upozorňujeme, že při namáhání napíchnuté paže hrozí tvorba hematomu třeba i za mnoho hodin po odběru.

Více

Napište nám
Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...

Za zážitky s Europlasmou 2024 Za zážitky s Europlasmou 2024 Zavřít