‹ Proč darovat

Důvody pro darování

Kdo plazmu potřebuje

Dvě třetiny lidí se v průběhu života dostanou do situace, kdy potřebují krevní plazmu. Výrobky a léky z ní denně zachraňují lidské životy. Krevní plazma je však nenahraditelná. Nelze ji vyrobit v laboratořích, nelze ji vypěstovat. Lze ji jen darovat.

Kdy plazma zachraňuje životy

  • Při vážných úrazech a operacích, kdy dochází k velké ztrátě krve, pomáhá obnovit objem krve a udržet životní funkce.
  • V případě imunitních poruch a při krevních onemocněních (například při léčbě hemofilie).
  • Při léčbě rozsáhlých a vážných popálenin.
  • Při prevenci a léčbě infekčních onemocnění jako je žloutenka, vzteklina a tetanus.
  • Při chirurgických zákrocích jako tkáňové lepidlo (např. při operacích očí, plastických nebo ortopedických operacích).

Kolik plazmy je zapotřebí

Plazmy je dlouhodobý nedostatek a potřeba neustále roste. Ani Evropa není soběstačná v odběrech plazmy pro výrobu krevních derivátů.

Vaše rozhodnutí stát se dárcem plazmy je proto velmi důležité. Na lécích vyrobených z plazmy závisí zdraví i životy mnoha tisíců pacientů.

  • Koncentrát Faktoru VIII se používá pro léčbu vrozené hemofilie A. Pro léčbu jednoho pacienta s vrozenou krvácivostí (hemofilií A) je třeba darovat i přes 1000 odběrů ročně.
  • Dalším je lék na vzácnou nemoc - vrozený deficit alfa 1 antitrypsinu. Pro výrobu kocentrátu alfa 1 antitrypsinu na roční léčbu je nutné darovat až 1000 odběrů.
  • Pro léčbu vrozené imunodeficience (defektu imunity) intravenosní aplikací imunoglobulinů „stačí“ 130 odběrů plazmy ročně.

K zajištění celosvětové výroby těchto léků je potřeba 30 milionů litrů plazmy!

Napište nám
Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...

Za zážitky s Europlasmou 2024 Za zážitky s Europlasmou 2024 Zavřít