‹ Vše o odběru

4 kroky: Jak probíhá darování a odběr plazmy?

1. krok

Příjem dárce

Ze všeho nejdřív zkontrolujeme vaši totožnost, váš krevní tlak, tep, teplotu i váhu a požádáme vás o vyplnění dotazníku. K odběru můžeme přijmout pouze zdravé dobrovolníky, kteří v posledních 14 dnech neprodělali žádné onemocnění ani nepodstupují léčbu. Stejná pravidla platí při jakémkoliv poranění, zlomenině, pořezání.

2. krok

Vstupní lékařská prohlídka

V případě Vaší první návštěvy následuje vstupní lékařská prohlídka, při níž lékař podrobněji posoudí, zda jste ve zdravotní kondici vhodné pro odběr. Zároveň Vám lékař odebere vzorky krve k následnému vyšetření. Výsledky budou k dispozici po uplynutí 7 kalendářních dnů.

3. krok

Odběr plazmy

Pro každý odběr plazmy si nejdříve rezervujte termín odběru, a to telefonicky, přes naše webové stránky nebo mobilní aplikaci.

Během samotné návštěvy centra za účelem odběru plazmy budete po úspěšném absolvování vstupních vyšetření vyzvání ke vstupu na odběrový sál. Po zahájení odběru vám odebereme vzorky krve, které následně pošleme na rozbor. Z výsledků následně zjistíme, zda například netrpíte možnými infekčními chorobami, a jestli je vaše krevní plazma vhodná pro další zpracování.

Plazmaferéza trvá přibližně hodinu a množství odebrané plazmy záleží na vašich tělesných proporcích. Před ukončením odběru vám podáme ohřátý fyziologický roztok, který zastoupí tekutou složku krve, dokud se plazma neobnoví, a na závěr ošetříme místo vpichu.

4. krok

Vyplacení náhrady a občerstvení

Z odběrového sálu se vrátíte na příjem. Zde Vám vyplatíme finanční náhradu Vašich nákladů, podáme drobné občerstvení a v případě zájmu vás objednáme na další termín. Prvodárce navíc pošleme ještě na krátkou konzultaci s lékařem.

Bolí odběr krevní plazmy?

Samotná plazmaferéza je zcela bezbolestný zákrok. Mírně bolí pouze vpich, nijak se však neliší od běžného odběru krve, a tak nemáte žádný důvod k obavám. V případě, že by se vám během plazmaferézy dělalo nevolno, točila se vám hlava nebo jste pociťovali jinou bolest při odběru plazmy, ihned informujte náš personál, který se o vás postará.

Časté otázky

MÁM NÁROK NA VOLNÝ DEN PO DAROVÁNÍ PLAZMY?

Darování krevní plazmy představuje dle § 203 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) překážku v práci na straně zaměstnance v podobě tzv. jiného úkonu v obecném zájmu. Při této překážce v práci pak zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy (resp. platu) ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, dobu samotného odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v délce až 24 hodin od nástupu cesty k odběru (případně i za další prokázanou nezbytně nutnou dobu), pokud zasahuje do pracovní doby zaměstnance. Vzhledem k tomu, že doba k zotavení po odběru je vysoce individuální a jen obtížně lze prokázat její nezbytnou délku, přistupují v praxi zaměstnavatelé obvykle k tomu, že omlouvají zaměstnancovu nepřítomnost až do začátku další rozvržené směny. Je potřeba říct, že pracovní volno přísluší pouze v případě, kdy nelze úkon provést mimo pracovní dobu.

Více

Jaké jsou výhody darování krevní plazmy?

Dárcovství krevní plazmy přináší hned několik výhod, benefitů i odměn. Především budete mít v případě pravidelného darování svoje zdraví pod odborným lékařským dohledem díky pravidelným lékařským prohlídkám a kontrolám Vašeho krevního obrazu. Během samotného odběru o Vás bude pečovat vyškolený zdravotnický personál a zajistí tak pro Vás maximální komfort. Za každé darování vám také náleží finanční náhrada Vašich výdajů spojených s darováním krevní plazmy ve výši 900 Kč nebo v případě tzv. bezpříspěvkového darování nárok na odpočet daně z příjmů. Jako náš dárce se můžete automaticky účastnit našeho Věrnostního programu a zároveň budete moci využívat všech výhod v rámci našeho Programu slev a výhod. Navíc pro naše dárce pravidelně připravujeme sezónní marketingové akce. V neposlední řadě Vám v souladu s platnou legislativou náleží možnost čerpání placeného volna navíc. 

Více

MOHU DAROVAT PLAZMU JIŽ PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ?

V našich pražských dárcovských centrech při první návštěvě plazmu darovat nemůžete. Během tohoto prvního setkání vás lékař vyšetří, vysvětlí vám průběh odběru krevní plazmy, poučí o přípravě k odběru, proberete spolu případné komplikace a zodpoví na všechny vaše otázky k odběru. Odebereme vzorky krve k vyšetření. Naším cílem je, aby plazmu daroval zdravý, připravený a informovaný dárce.

Více

PROČ VE VAŠICH CENTRECH PODÁVÁTE NÁPOJE BĚHEM ODBĚRŮ?

Doplňování tekutin formou nápojů je i v průběhu odběru plazmy důležité, aby nedošlo k náhlému poklesu krevního tlaku s projevy slabosti a ztráty vědomí. Pro naše dárce máme v obou našich centrech v nabídce širokou škálu nápojů, ze které si každý dárce může vybrat podle své chutě.

Více

PROČ ODBĚRY PLAZMY NETRVAJÍ STEJNĚ DLOUHO?

Délka odběrů je dána vícero faktory, hlavně množstvím odebírané plazmy a nastavenou rychlosti odběru. Rychlost určuje separátor dle stavu vašich žil tak, aby nebylo ohroženo vaše zdraví.

Více

Dle jakých údajů se rozhoduje o množství odebrané plazmy?

Množství odebrané plazmy je dané váhou jedince, kdy samozřejmě těžším dárcům může být odebráno více krevní plazmy. Pohybuje se v ustáleném rozmezí 600ml - 880ml.

Více

CO SE DĚJE S PLAZMOU PO ODBĚRU?

Plazma je používána k výrobě životně důležitých léků. Po odběru se šokově hluboce zmrazí a čekáme na výsledky vyšetření (žloutenky A,B,C, HIV, syphilis, a parvovirus B19). Pokud jsou výsledky negativní, plazmu balíme a odvážíme do továrny k dalšímu zpracování.

Více

PROČ PO ODBĚRU PODÁVÁTE OHŘÁTÝ FYZIOLOGICKÝ ROZTOK?

Fyziologický roztok se po odběru podává k doplnění objemu krve a udržení optimální krevního tlaku. Roztok je aplikován ohřátý na tělesnou teplotu. Ohříváním roztoku zvyšujeme komfort dárce po odběru krevní plazmy.

Více

PROČ JE NA ODBĚROVÉM SÁLE CHLADNO?

Teplota na odběrovém sále se udržuje kolem pokojové teploty 20°C záměrně. Při vyšší okolní teplotě dochází k rozšíření cév a zvyšuje se riziko náhlého poklesu krevního tlaku, slabosti a ztráty vědomí.

Více

Napište nám
Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...

Letní darování s Europlasmou 2024 Letní darování s Europlasmou 2024 Zavřít