‹ Proč darovat

Benefity pro dárce

Toggle content

900 Kč finanční náhrada

Za každý úspěšný odběr získáte finanční náhradu ve výši 900 Kč. Tato paušální náhrada má za cíl kompenzovat náklady, které Vám vznikly v souvislosti s darováním krevní plazmy. Při pravidelných návštěvách můžete darovat krevní plazmu až 26x ročně.

Více o finanční náhradě

Toggle content

Věrnostní program

Vážíme si našich stálých dárců, a proto pravidelným darováním získáte atraktivní odměny za Vaši oddanost konání dobrých skutků v našich dárcovských centrech.

Více o Věrnostním programu

Toggle content

Program slev a výhod

Vděčnost za Vaši pomoc druhým sdílíme také s našimi partnery. Jsme moc pyšní, že ve spolupráci s nimi Vám můžeme nabídnout zajímavé slevy a další výhody na jejich služby a produkty.

Více o Programu slev a výhod

Toggle content

Zdraví pod kontrolou

Díky pravidelným prohlídkám budete mít dokonalý přehled o svém zdravotním stavu, a pokud by se nějak zhoršil, odhalíte problém dřív, než se začnou projevovat první příznaky nemoci.

Jako dodatečný benefit nabízíme tzv. Rozšířenou lékařskou prohlídku. Během ní pomocí diagnostického přístroje změříme Vaše tělesné hodnoty (BMI, % tělesného tuku, množství svalové hmoty a další) a náš lékař s Vámi prodiskutuje výsledek.

Více o dohledu nad Vaším zdraví

Toggle content

Odpočet daně za darování

Sleva na dani je oblíbenou výhodou všech bezpříspěvkových dárců krevní plazmy. Pokud se vzdáte svého nároku na finanční náhradu nákladů za darování, získáte nárok na slevu na dani ve výši 3 000 Kč.

Více o bezpříspěvkovém darování

Toggle content

Benefity zdravotních pojišťoven

Všechny velké zdravotní pojišťovny nabízí svým pojištěncům jako poděkování za pomoc druhým prostřednictvím bezpříspěvkového darování krevní plazmy řadu příspěvků a dalších výhod. Zřekněte se finanční odměny a začněte je čerpat.

Více o benefitech zdravotních pojišťoven

Toggle content

Den placeného volna

Nárok na volno jistě ocení všichni zaměstnanci. Dle zákoníku práce Vám jako dárci krevní plazmy vzniká za určitých okolností nárok na den placeného volna. Přesnou citaci zákona naleznete níže.

Dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., § 203, odst. 2 písm. d) přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Toggle content

Občerstvení ZDARMA

V průběhu odběru krevní plazmy si v dárcovských centrech Europlasma můžete dopřát zdarma chlazený nápoj dle Vašeho vlastního výběru a po jeho skončení Vám navíc nabídneme kávu, čaj a malou svačinku k doplnění energie.

Toggle content

Moderní dárcovská centra

Dárcovská centra Europlasma jsou vybavena nejmodernějšími plazmaferickými přístroji na odběr krevní plazmy a dalším zařízením pro Vaše maximální pohodlí. Nachází se přímo v nákupních centrech v Praze ChodovČerný Most a Zličín. Disponují tak snadnou dostupností pomocí veřejné dopravy a zároveň dostatečným místem k parkování minimálně na 3 hodiny zdarma.

V našich dárcovských centrech se můžete zdarma připojit k Wi-Fi, sledovat televizi, nebo si přečíst jeden z mnoha časopisů, které máte u nás volně k dispozici.

Dárce získává dárce

Časté otázky

JAKÉ MOHU ZÍSKAT VÝHODY ZA DAROVÁNÍ KREVNÍ PLAZMY?

Především budete mít v případě pravidelného darování svoje zdraví pod odborným lékařským dohledem díky pravidelným lékařským prohlídkám a kontrolám Vašeho krevního obrazu. Během samotného odběru o Vás bude pečovat vyškolený zdravotnický personál a zajistí tak pro Vás maximální komfort. Za každé darování vám také náleží finanční náhrada Vašich výdajů spojených s darováním krevní plazmy ve výši 900 Kč nebo v případě tzv. bezpříspěvkového darování nárok na odpočet daně z příjmů. Jako náš dárce se můžete automaticky účastnit našeho Věrnostního programu a zároveň budete moci využívat všech výhod v rámci našeho Programu slev a výhod. Navíc pro naše dárce pravidelně připravujeme sezónní marketingové akce. V neposlední řadě Vám v souladu s platnou legislativou náleží možnost čerpání placeného volna navíc.

Více

MOHU DAROVAT BEZPŘÍSPĚVKOVĚ?

Ano, můžete. U nás v tomto případě můžete pomáhat hned dvakrát. Jednak darujete krevní plazmu, která pomáhá v léčbě tisíců pacientů. Zároveň ale také tímto způsobem můžete pomoci dle své vlastní preference jednu z našich partnerských neziskových organizací. Zároveň se také v případě bezpříspěvkového darování stáváte účastníkem programu oceňování dárců Českým červeným křížem.

Více

Je možné darováním krevní plazmy snížit daň z příjmů?

Ano, ale pouze v případě, že plazmu darujete bezpříspěvkově. To znamená, že se vzdáte finanční náhrady 900 Kč za jednotlivý odběr. Začátkem následujícího kalendářního roku vám dáme potvrzení o bezpříspěvkových odběrech a to pak můžete uplatnit v ročním zúčtovaní daní. Vaši finanční náhradu si avšak neponecháváme. Věnujeme ji ve prospěch jedné z našich partnerských neziskových organizací, kterou si sám vyberete.

Více

Mám nárok na pracovní volno po darování plazmy?

Darování krevní plazmy představuje dle § 203 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) překážku v práci na straně zaměstnance v podobě tzv. jiného úkonu v obecném zájmu. Při této překážce v práci pak zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy (resp. platu) ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, dobu samotného odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v délce až 24 hodin od nástupu cesty k odběru (případně i za další prokázanou nezbytně nutnou dobu), pokud zasahuje do pracovní doby zaměstnance. Vzhledem k tomu, že doba k zotavení po odběru je vysoce individuální a jen obtížně lze prokázat její nezbytnou délku, přistupují v praxi zaměstnavatelé obvykle k tomu, že omlouvají zaměstnancovu nepřítomnost až do začátku další rozvržené směny. Je potřeba říct, že pracovní volno přísluší pouze v případě, kdy nelze úkon provést mimo pracovní dobu.

Více

JAKÉ JSOU ÚLEVY NA DANÍCH PŘI DAROVÁNÍ KREVNÍ PLAZMY?

Za každý bezpříspěvkový odběr krevní plazmy je možné uplatnit odpočet ze základu daně ve výši 3 000 Kč. V úhrnu však lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně za zdaňovací období.

Více

KOLIK MOHU MAXIMÁLNĚ ZÍSKAT ZA ODBĚR?

900 Kč za jeden odběr. Dále podle Zákona o specifických zdravotních službách § 32 odst. 2: Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy. To znamená, že při pravidelném darování krevní plazmy můžete ročně získat až 23 400 Kč.

Více

MOHU DAROVAT PLAZMU JIŽ PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ?

V našich pražských dárcovských centrech při první návštěvě plazmu darovat nemůžete. Během tohoto prvního setkání vás lékař vyšetří, vysvětlí vám průběh odběru krevní plazmy, poučí o přípravě k odběru, proberete spolu případné komplikace a zodpoví na všechny vaše otázky k odběru. Odebereme vzorky krve k vyšetření. Naším cílem je, aby plazmu daroval zdravý, připravený a informovaný dárce.

Více

Napište nám
Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...

Letní darování s Europlasmou 2024 Letní darování s Europlasmou 2024 Zavřít