‹ Proč darovat

Benefity pro dárce

Zdraví pod dohledem

Díky pravidelným prohlídkám před každým odběrem budete mít vždy dokonalý přehled o svém zdravotním stavu, a pokud by se nějak zhoršil, odhalíte problém dřív, než se začnou projevovat první příznaky nemoci.

Jako dodatečný benefit Vám nabízíme tzv. Rozšířenou lékařskou prohlídku. Během té Vám pomocí diagnostického přístroje změříme tělesné hodnoty (BMI, % tělesného tuku, množství svalové hmoty a další) a náš lékař s Vámi prodiskutuje výsledek.

Finanční náhrada nákladů

Za každý úspěšný odběr získáte finanční náhradu ve výši 800 Kč*. Tato paušální náhrada má za cíl kompenzovat náklady, které vám vznikly v souvislosti s darováním krevní plazmy v našem dárcovském centru. Při pravidelném darování krevní plazmy může výše finanční náhrady činit až 20 800 Kč ročně.

 * Dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato  osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

Odpočet daně za darování plazmy

Sleva na dani je oblíbenou výhodou všech dárců krevní plazmy. Výměnou za dárcovství krevní plazmy formou tak zvaného bezpříspěvkového darování získáte nárok na slevu na dani ve výši 3 000 Kč*. Tento benefit je však podmíněn tím, že se vzdáváte svého nároku na finanční náhradu nákladů po odběru.

* Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, podle kterého se v případě bezúplatného plnění na zdravotnické účely hodnota jednoho odběru krve nebo jejich složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejich složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Den placeného volna navíc

Takzvaný nárok na volno jistě ocení všichni zaměstnanci. Dle zákoníku práce Vám jako dárci krevní plazmy vzniká za určitých okolností nárok na den placeného volna.* 

* Dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., § 203, odst. 2 písm. d) přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24 hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

Malé občerstvení po odběru

V průběhu odběru krevní plazmy si v dárcovských centrech Europlasma můžete dopřát zdarma chlazený nápoj dle Vašeho vlastního výběru a po jeho skončení vám navíc nabídneme kávu, čaj a něco sladkého k doplnění energie.

Vysoký komfort dárcovských center

Dárcovská centra Europlasma jsou umístěná přímo v obchodních prostorách nákupních center v Praze Chodov a Černý Most, tudíž se těší snadné dostupnosti a dostatečným místem parkování minimálně na 3 hodiny zdarma

V našich dárcovských centrech se můžete zdarma připojit k wi-fi, sledovat televizi nebo si přečíst jeden z mnoha časopisů, které máte u nás k dispozici.

Další benefity pro dárce

Mezi další benefity pro dárce krevní plazmy u Europlasmy patří náš již výše zmíněný věrnostní program pro pravidelné dárce, pravidelné sezónní marketingové akce a Program slev a výhod, nabízených našim dárcům ve spolupráci s našimi externími partnery. Program slev a výhod si můžete prohlédnout níže⬇️

Dárce získává dárce

Program slev a výhod pro dárce

UGO

UGO

Sleva -20%

BENU Lékárna

BENU Lékárna

Sleva -10%

Saunia

Saunia

Sleva -20%

Aquapalace Praha

Aquapalace

Sleva -20%

Věrnostní program pro pravidelné dárce

Časté otázky

JAKÉ MOHU ZÍSKAT VÝHODY ZA DAROVÁNÍ KREVNÍ PLAZMY?

Především budete mít v případě pravidelného darování svoje zdraví pod odborným lékařským dohledem díky pravidelným lékařským prohlídkám a kontrolám Vašeho krevního obrazu. Během samotného odběru o Vás bude pečovat vyškolený zdravotnický personál a zajistí tak pro Vás maximální komfort. Za každé darování vám také náleží finanční náhrada Vašich výdajů spojených s darováním krevní plazmy nebo v případě tzv. bezpříspěvkového darování nárok na odpočet daně z příjmů. Jako náš dárce se můžete automaticky účastnit našeho Věrnostního programu a zároveň budete moci využívat všech výhod v rámci našeho Programu slev a výhod. Navíc pro naše dárce pravidelně připravujeme sezónní marketingové akce. V neposlední řadě Vám v souladu s platnou legislativou náleží možnost čerpání placeného volna navíc.

MOHU DAROVAT BEZPŘÍSPĚVKOVĚ?

Ano, můžete. U nás v tomto případě můžete pomáhat hned dvakrát. Jednak darujete krevní plazmu, která pomáhá v léčbě tisíců pacientů. Zároveň ale také tímto způsobem můžete pomoci dle své vlastní preference jednu z našich partnerských neziskových organizací. Zároveň se také v případě bezpříspěvkového darování stáváte účastníkem programu oceňování dárců Českým červeným křížem.

Je možné darováním krevní plazmy snížit daň z příjmů?

Ano, ale pouze v případě, že plazmu darujete bezpříspěvkově. To znamená, že se vzdáte finanční náhrady za jednotlivý odběr. Začátkem následujícího kalendářního roku vám dáme potvrzení o bezpříspěvkových odběrech a to pak můžete uplatnit v ročním zúčtovaní daní. Vaši finanční náhradu si avšak neponecháváme. Věnujeme ji ve prospěch jedné z našich partnerských neziskových organizací, kterou si sám vyberete.

Mám nárok na pracovní volno po darování plazmy?

Darování krevní plazmy představuje dle § 203 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) překážku v práci na straně zaměstnance v podobě tzv. jiného úkonu v obecném zájmu. Při této překážce v práci pak zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy (resp. platu) ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, dobu samotného odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v délce až 24 hodin od nástupu cesty k odběru (případně i za další prokázanou nezbytně nutnou dobu), pokud zasahuje do pracovní doby zaměstnance. Vzhledem k tomu, že doba k zotavení po odběru je vysoce individuální a jen obtížně lze prokázat její nezbytnou délku, přistupují v praxi zaměstnavatelé obvykle k tomu, že omlouvají zaměstnancovu nepřítomnost až do začátku další rozvržené směny. Je potřeba říct, že pracovní volno přísluší pouze v případě, kdy nelze úkon provést mimo pracovní dobu.

JAKÉ JSOU ÚLEVY NA DANÍCH PŘI DAROVÁNÍ KREVNÍ PLAZMY?

Za každý bezpříspěvkový odběr krevní plazmy je možné uplatnit odpočet ze základu daně ve výši 3 000 Kč. V úhrnu však lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně za zdaňovací období.

KOLIK MOHU MAXIMÁLNĚ ZÍSKAT ZA ODBĚR?

800 Kč za jeden odběr. Dále podle Zákona o specifických zdravotních službách § 32 odst. 2: Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy. To znamená, že při pravidelném darování krevní plazmy můžete ročně získat až 20 800 Kč.

MOHU DAROVAT PLAZMU JIŽ PŘI PRVNÍ NÁVŠTĚVĚ?

V našich pražských dárcovských centrech při první návštěvě plazmu darovat nemůžete. Během tohoto prvního setkání vás lékař vyšetří, vysvětlí vám průběh odběru krevní plazmy, poučí o přípravě k odběru, proberete spolu případné komplikace a zodpoví na všechny vaše otázky k odběru. Odebereme vzorky krve k vyšetření. Naším cílem je, aby plazmu daroval zdravý, připravený a informovaný dárce.

Napište nám

Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...