‹ Proč darovat

Finanční náhrada za darování krevní plazmy

Finanční náhrada až 700 Kč za darování

Finanční úhrada výdajů spojených s darováním krevním plazmy je v průzkumech často uváděnou motivací k darování krevní plazmy. Její paušální výše je v současné době nastavena na 700 Kč* za každý úspěšný odběr. Zároveň také dárce může čerpat benefity z bohatého věrnostního programu, který odměňuje dárce za opakované odběry.

Vyplacení finanční náhrady je posledním ze 4 kroků při odběru krevní plazmy. Děje se tak po odchodu ze sálu na příjem, kde mimo finanční náhrady dostane dárce také malé občerstvení. 

* Dle ustanovení § 32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených so odběrem její krve, o které tato  osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

Maximální finanční náhrada činí až 18 200 Kč ročně

Za každý úspěšný odběr získá dárce krevní plazmy finanční náhradu nákladů ve výši 700 Kč. Podstatou je finančně nahradit dárci čas, který strávil při návštěvě dárcovského centra. Výše finanční náhrady za darování krevní plazmy může být až 18 200 Kč ročně, což samozřejmě záleží na četnosti darování. Darovat krevní plazmu lze v intervalu 1x za 14 dní.

Dárce získá mimo finančních náhrad za darování také den placeného volna navíc, malé občerstvení a další odměny plynoucí z našeho Věrnostního programu. Kompletní seznam benefitů zde➡️.

700 Kč za odběr nebo bezpříspěvkové darování?

Druhou variantou je darovat krevní plazmu bezpříspěvkově. V tomto případě dárci krevní plazmy získávají možnost čerpání slevy na dani ve výši 3 000 Kč*. Tato výhoda je podmíněna tím, že se vzdáte výše uvedené finanční náhrady po odběru.  V případě bezpříspěvkového darování můžete pomáhat hned dvakrát tím, že Vaším rozhodnutím podpoříte jednu z našich partnerských neziskových organizací. Navíc získávate další výhody, jako je například možnost účastnit se Programu ddf.

* Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, podle kterého se v případě bezúplatného plnění na zdravotnické účely hodnota jednoho odběru krve nebo jejich složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejich složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 3 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Máte zájem darovat? Zaregistrujte se v moderních dárcovských centrech Europlasma:

Dárce získává dárce

Program slev a výhod pro dárce

UGO

UGO

Sleva -20%

BENU Lékárna

BENU Lékárna

Sleva -10%

Saunia

Saunia

Sleva -20%

Aquapalace Praha

Aquapalace

Sleva -20%

Věrnostní program pro pravidelné dárce

Časté otázky

Proč je na odběrovém sále chladno?

Teplota na odběrovém sále se udržuje kolem 20°C záměrně.
Při vyšší okolní teplotě dochází k rozšíření cév a zvyšuje se riziko náhlého poklesu krevního tlaku, slabosti a ztráty vědomí.

Proč po odběru podáváte ohřátý fyziologický roztok?

Fyziologický roztok se po odběru podává k doplnění objemu krve a udržení optimální krevního tlaku.
Roztok je aplikován ohřátý na tělesnou teplotu. Ohříváním roztoku zvyšujeme komfort dárce po odběru.

Proč ve vašich centrech podáváte nápoje během odběrů?

Doplňování tekutin formou nápojů je i v průběhu odběru plazmy důležité, aby nedošlo k náhlému poklesu krevního tlaku s projevy slabosti a ztráty vědomí. Pro naše dárce máme v obou našich centrech v nabídce širokou škálu nápojů, ze které si každý dárce může vybrat podle své chutě.

Mohu se při darování plazmy nakazit (např. žloutenkou)?

Hygiena je při darování plazmy základní požadavek.
K odběru plazmy používáme výlučně jednorázové sterilní sety. Krev i plazma protékají pouze tímto uzavřeným sterilním systémem na jedno použití a nedostanou se do kontaktu s okolím. Není tedy možné přijít do kontaktu s cizí krví či jakýmkoliv jiným biologickým materiálem. Dárce, ani jeho krev se nikdy nedostane do styku s krví jiného dárce. Tím je vyloučen eventuelní přenos choroboplodných zárodků.

Jak často mohu plazmu darovat?

Odběr je možný jednou za 14 dní.

Co se děje s plazmou po odběru?

Plazma je používána k výrobě životně důležitých léků.
Po odběru se šokově hluboce zmrazí a čekáme na výskledky vyšetření (žloutenky A,B,C, HIV, syphilis, a parvovirus B19). Pokud jsou výsledky negativní, plazmu balíme a odvážíme do továrny k dalšímu zpracování.

Co se z plazmy vyrábí? K čemu se plazma používá?

Vaše plazma bude využitá výhradně k výrobě nenahraditelných léčiv. Ve farmaceutických továrnách se zpracovává ve frakcionačních kotlech o objemech až 10 tisíc litrů. Různými fyzikálně chemickými postupy se izolují jednotlivé frakce proteinů – albuminy, globuliny a koagulační faktory. Ty se dále čistí a koncentrují až do formy konečného léčiva.

Je darování plazmy škodlivé?

V případě, že jste nám nic o svém zdravotním stavu nic nezamlčel a dodržujete doporučenou životosprávu vám darování plazmy nemůže ublížit.

Podle čeho se určuje množství odebrané plazmy?

Množství odebrané plazmy je dané váhou dárce.

Je možné cvičit hned po odběru, nebo ještě v ten den?

Lehké sportování za vice hodin po odběru vám sice nezakazujeme, ale určité riziko komplikaci tady je. Záleží hodně i na druhu aktivity, zatěžování organizmu a odběrové paže. Při nepřiměřené zátěži by se vám mohlo udělat slabo a mohl by přijít i kolaps. Upozorňujeme, že při namáhání napíchnuté paže hrozí tvorba hematomu třeba i za mnoho hodin po odběru.

Napište nám

Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...

Letní darování s Europlasmou 2022 Letní darování s Europlasmou 2022