Pravidla marketingových projektů pořádaných společností

08. 06. 2018

Pravidla marketingových projektů pořádaných společností EUROPLASMA s.r.o.

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingových projektů pořádaných společností EUROPLASMA s.r.o., IČ: 284 93 591, DIČ CZ28493591, se sídlem Roztylská 2321/19, PSČ 148 00, Praha 4 - Chodov (dále jen „Pořadatel“ nebo „Společnost“).

Marketingovými projekty se  myslí Věrnostní program, Akce „4 + 1“, jako i další obdobné Pořadatelem pořádané marketingové projekty určené pro  registrované resp. pravidelné dárců (dále společně jen „Projekty“).

Tato pravidla se použijí na veškeré Projekty, pokud Pořadatel nestanoví jinak. Pokud tak Pořadatel učiní, použijí se pravidla konkrétního Projektu.

Tato pravidla jsou veřejně dostupná na všech provozovnách Pořadatele a také na internetové stránce Pořadatele www.europlasma.cz.

 

 1. Jak se mohu účastnit Projektů?

   

Účastníkem Projektů se mohou stát pouze fyzické osoby starší 18 let, které jsou u Společnosti registrovány jako dárci krevní plasmy a zároveň které odevzdaly osobně na kterékoliv provozovně Společnosti řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku. (pro účely těchto Pravidel dále jen „Registrovaný dárce“).

Přihláška je dostupná ve všech provozovnách Společnosti a také na internetové stránce www.europlasma.cz

Podáním přihlášky se Registrovaný dárce automaticky účastní všech aktuálně probíhajících a budoucích Projektů.

 1. Jak Projekty probíhají?


  Pořadatel vyhlašuje jednotlivé projekty v nepravidelných, často časově omezených obdobích (dále jen „Rozhodné období“). Pro každý Projekt určí Pořadatel podmínky množství odběrů krevní plazmy, po jejichž splnění vzniká Registrovanému dárce právo na Odměnu.

   

  Pořadatel si vyhrazuje právo avizované trvání Projektu dle svého uvážení zkrátit, prodloužit nebo Projekt zcela ukončit, a to bez předchozího upozornění.

   

 2. Nemám zájem se účastnit konkrétního Projektu. Co mám dělat?

   

Pokud si Registrovaný dárce nepřeje účastnit se konkrétního Projektu, písemně o tom vyrozumí Pořadatele. Tímto vyrozuměním nezaniká jeho účast v ostatních Projektech, pouze účast v konkrétním Projektu, ve kterém nemá zájem o účast.

Pro úplné odhlášení se z účasti na Projektech se použije postup pod bodem 8. Co dělat, když se nechci už nadále účastnit žádných Projektů?

 

 1. Co se myslí odběrem pro účely Projektů?

   

  Za odběr se pro účely Projektů považuje každý úspěšně realizovaný odběr krevní plazmy od Registrovaného dárce. Za odběr se pro účely Projektů nepovažuje odběr krevního vzorku realizovaný v rámci vstupní lékařské prohlídky.

   

  Pokud fyzická osoba podá přihlášku do Projektů až po realizaci odběru krevní plazmy, ale stále ve stejný den, v němž byl odběr realizován, započítává se tento odběr do podmínek probíhajících Projektů.  

   

 2. Jaké jsou Odměny?

   

  Pořadatel stanovuje pro každý Projekt různé druhy a formy odměn (dále jen „Odměny“), přičemž Odměny mohou být odstupňovány v závislosti na počtu absolvovaných odběrů.

   

  Množství Odměn je ovšem vždy limitované a Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Odměn v průběhu Projektu.

   

 3. Jak se dozvím o získání Odměny?

   

  Společnost informuje všechny Registrované dárce, kteří splnili podmínky pro získání Odměny v Rozhodném období, bez zbytečného odkladu. Registrovaný dárce bude informován na recepci Společnosti, prostřednictvím mobilního telefonu nebo e-mailu, uvedeném v přihlášce do Projektů.

   

 4. Kde si můžete Odměny vyzvednout?

   

  Zásadně si Registrovaný dárce může vyzvednout Odměnu na kterékoliv provozovně Pořadatele. Pořadatel upozorňuje, že s ohledem na omezenou dostupnost Odměn se Registrovaným dárcům doporučuje se informovat na dostupnost konkrétní Odměny na jednotlivých provozovnách Pořadatele.

   

  Registrovaný dárce ztrácí nárok na Odměnu, nebude-li možné předat Odměnu nejpozději do konce Rozhodného období, a/nebo odmítne-li Registrovaný dárce Odměnu převzít.

   

  Pozor na daně! Registrovaný dárce je odpovědný za případné dopady vyplývající z českých daňových předpisů, které jsou spojené s přijetím Odměny.

   

 5. Co dělat, když se nechci už nadále účastnit Projektů?

   

  Pokud si dárce již nepřeje být nadále Registrovaným dárcem, může se odhlásit. Ukončení registrace lze provést osobně na kterékoliv provozovně Společnosti Pořadatele, nebo zasláním písemného oznámení o ukončení registrace na emailovou adresu gdpr@dcch.cz nebo gdpr@dccm.cz  s uvedením svých registračních údajů a data, ke kterému má být registrace ukončena.

   

  Společnost po odhlášení uchovává informace o Registrovaném dárci a jeho účasti v jednotlivých Projektech po  následující 3 roky. Tyto informace ale již nebudou užívány pro marketingové účely Společnosti.

   

 6. Závěrečná ustanovení

   

  Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za případné vady a škody vzniklé nebo způsobené v souvislosti s realizací a užíváním Odměny. Pořadatel také neodpovídá za chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Projektů podle těchto pravidel.

   

  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, a to bez předchozího upozornění. Taková změna pravidel plně nahrazuje předešlé verze pravidel a vstupuje v účinnost dnem zveřejnění na stránce www.europlasma.cz.

   

  Tato verze pravidel je účinná od 30.05.2018

Chcete darovat krevní plazmu, získat finanční kompenzaci a využívat našich benefitů pro dárce?

Registrovat se k odběru plazmy
22. 11. 2022

Rozšiřujeme Program slev a výhod

Připravili jsme před Vánoci pro naše dárce další dárek! Zařadili jsme do našeho Programu slev a výhod 2 nové partnery – síť cukráren Ovocný Světozor a českého výrobce revolučního oblečení CityZen.

Číst článek
04. 11. 2022

Výhody a nevýhody dárcovství plasmy

Bez dobrovolných dárců krevní plasmy by nebylo možné vyléčit spoustu pacientů trpících např. hemofilií, závažnými poruchami imunity nebo těch, jejichž zdravotní stav a životní funkce jsou ohroženy po těžkých úrazech. Zmiňme se tedy o výhodách a nevýhodách dárcovství.

Číst článek
17. 10. 2022

AKCE - Vánoce s Europlasmou

Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí... A kdy jindy dělat dobré skutky než v tomto nejkrásnějším období roku? Ctíme tradice, a proto opět přinášíme pokračování každoroční oblíbené akce, během které se našim dárcům snažíme zpříjemnit hektický předvánoční čas a ocenit je za jejich pomoct druhým.

Číst článek

Zpět na blog

Napište nám

Zavřít

Prosím čekejte, načítám formulář ...